Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Bioton miał 5,98 mln zł zysku netto, 22,1 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

0
Podziel się

Bioton odnotował 5,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 27,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bioton miał 5,98 mln zł zysku netto, 22,1 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.
bErBuIjp

Zysk brutto na działalności operacyjnej wyniósł 13,89 mln zł wobec 22,5 mln zł straty rok wcześniej.

"Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) w okresie pierwszego kwartału 2020 r. wyniósł 13,8 mln zł w porównaniu do straty 22,5 mln zł w analogicznym okresie 2019 r. EBITDA za pierwszy kwartał 2020 w ujęciu wartościowym wyniósł 22,1 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2019 kształtował się na poziomie (-) 14,8 mln zł" - czytamy w raporcie.

Spółka, jak i grupa ujęła w pozostałych przychodach operacyjnych mające wpływ na poziom zysku na działalności operacyjnej oraz EBITDA otrzymane odszkodowanie zgodnie z podpisanym w dniu 12 stycznia 2020 roku, Wiążącym Listem Intencyjnym (WLI) z Harbin Gloria Pharmaceuticals oraz SciGen PTE. Na podstawie WLI, Harbin Gloria Pharmaceuticals jest zobowiązana do zapłaty spółce kwoty ugodowej w wysokości 9 mln USD tytułem finalnej ugody dotyczącej wszelkich sporów między stronami związanych z umową dostawy i dystrybucji z dnia 23 sierpnia 2015 roku i pierwszym aneksem z dnia 31 grudnia 2016 roku (UDD). Grupa otrzymała kwotę 8,1 mln USD w dwóch przelewach a kwota 0,9 mln USD została przez Glorię przelana do Chińskiego Urzędu Podatkowego. Grupa jest w trakcie potwierdzania właściwego podejścia przyjętego przez Glorię w aspekcie podatkowego potraktowania kwoty 0,9 mln USD. Dodatkowo spółka oraz grupa ujęła kwotę dotycząca podziału zysku z otrzymanego odszkodowania która zmniejszyła wartość ujętych pozostałych
przychodów operacyjnych zgodnie z podpisaną umową o podziale zysku z Yifan International Pharmaceutical z siedziba w Hong Kongu. Zakres umowy obejmował wsparcie oraz współprace w negocjacjach rozwiązania umowy dystrybucyjnej z Gloria a także związanych z finansowaniem kosztów obsługi prawnej oraz potencjalnego procesu arbitrażu, w przypadku braku osiągnięcia porozumienia, wyjaśniono.

bErBuIjr

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 37,11 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 30,74 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży grupy w okresie pierwszego kwartału 2020 r. wyniosły 37,1 mln zł i były na poziomie wyższym aniżeli w roku poprzednim o 20,7%. Marża brutto na sprzedaży na poziomie grupy osiągnęła poziom 57% i była wyższa o 35 pkt proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. Główną przyczyną wzrostu marży jest zmiana udziału produktów o różnej marżowości w strukturze sprzedaży. W pierwszym kwartale 2020 udział sprzedaży towarów w całej sprzedaży był niższy w porównaniu do pierwszego kwartału 2019" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 6,14 mln zł wobec 3,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 2005 r. notowana jest na warszawskiej giełdzie.

bErBuIjS
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)