Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Enea miało 385,75 mln zł zysku netto, 889,8 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

0
Podziel się:

Enea odnotowała 385,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 152,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Enea miało 385,75 mln zł zysku netto, 889,8 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.
bEEyjNbF

Zysk operacyjny wyniósł 502,75 mln zł wobec 287,37 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 889,8 mln zł wobec 669,28 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 090,79 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 3 405,38 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 891,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 584,12 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 11 716,01 mln zł w porównaniu z 9 571,49 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 2 555,62 mln zł wobec 1 973,34 mln zł rok wcześniej.

bEEyjNbH

"W pierwszych trzech kwartałach 2019 r. grupa kapitałowa Enea wypracowała wynik EBITDA na poziomie 2 556 mln zł (wzrost r/r o 582 mln zł). Najwyższa EBITDA, 1 151 mln zł, zrealizowana została w obszarze Wytwarzania (wzrost r/r o 488 mln zł). Na wynik obszaru pozytywnie wpłynął wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych, mimo negatywnego odchylenia kosztów paliw i praw do emisji CO2" - czytamy w raporcie.

Obszar Wydobycia odnotował wynik EBITDA na poziomie 612 mln zł, co oznacza wzrost r/r o 212 mln zł. Wyższy wynik segmentu to rezultat wyższego poziomu produkcji i sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku oraz wyższej ceny sprzedaży węgla.

"W obszarze Dystrybucji osiągnięta została EBITDA niższa r/r o 67 mln zł (w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. wyniosła 804 mln zł). Wysokie średnie ceny energii elektrycznej przyczyniły się do wzrostu kosztów zakupu energii na potrzeby własne oraz na pokrycie różnicy bilansowej. Ponadto, w obszarze tym odnotowano spadek wyniku na pozostałej działalności operacyjnej, głównie na skutek zmiany stanu rezerw dot. majątku sieciowego oraz efektu wyższych przychodów od ubezpieczyciela w analogicznym okresie roku poprzedniego (wypłaty odszkodowań z tytułu skutków wichur, które wystąpiły w roku 2017)" - czytamy dalej.

Obszar Obrotu odnotował wynik EBITDA na poziomie 17 mln zł (spadek r/r o 21 mln zł). Obrót detaliczny charakteryzował się wzrostem przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych, łącznie z szacowanymi przychodami z tytułu kwoty różnicy ceny. Poziom wzrostu nie pokrył rosnących kosztów zakupu energii oraz obowiązków ekologicznych, podano także.

bEEyjNbN

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 699,77 mln zł wobec 712,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

bEEyjNci
energetyka
giełda
wiadomości
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)