Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Ferrum miało 2,73 mln zł straty netto, 1,83 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

0
Podziel się

Ferrum odnotowało 2,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 2,96 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ferrum miało 2,73 mln zł straty netto, 1,83 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.
bErbXKeZ

"Skonsolidowana strata netto grupy kapitałowej za I kwartał 2020 r. wyniosła 2 733 tys. zł, podczas gdy grupa w analogicznym okresie roku poprzedniego odnotowała stratę na poziomie 2 958 tys. zł. Wpływ na stratę netto grupy miały m.in. koszty związane z finansowaniem zewnętrznym emitenta oraz różnice kursowe z wyceny bilansowej" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,83 mln zł wobec 0,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 141,37 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 107,38 mln zł rok wcześniej.

bErbXKfb

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów za I kwartał 2020 r. wyniosły 141 373 tys. zł i były o 33 998 tys. zł wyższe od przychodów porównywalnego okresu w roku ubiegłym. Wyższe skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto są efektem wzrostu przychodów ze sprzedaży zarówno Jednostce dominującej (w tym w związku z rozpoczęciem w I kwartale 2020 r. realizacji dostaw do OGP Gaz - System S.A.), jak i spółce zależnej ZKS Ferrum. W zrealizowanej sprzedaży netto grupy kapitałowej za I kwartał 2020 r. 15,1% stanowiła sprzedaż poza granice kraju" - czytamy również.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 4,33 mln zł wobec 4,72 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 353 mln zł w 2018 r.

bErbXKfC
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)