Notowania

finanse
12.08.2019 16:52

GPW Benchmark udostępnił dokument dot. metody kalkulacji WIBOR/WIBID wg BMR

Warszawa, 12.08.2019 (ISBnews) - GPW Benchmark przedstawił dokument konsultacyjny dotyczący dostosowania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR do wymogów rozporządzenia BMR, podała spółka.

Podziel się
Dodaj komentarz

GPW Benchmark pełniący rolę administratora stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, jest zobowiązany do zapewnienia wysokiej jakości indeksów i wskaźników, zgodnych z wymogami Rozporządzenia BMR, w celu zwiększenia bezpieczeństwa w systemie finansowym poprzez dostarczanie wiarygodnych i reprezentatywnych stawek referencyjnych dla szerokiego grona odbiorców, w tym instytucji finansowych, przedsiębiorstw i przede wszystkim konsumentów, zaznaczono.

"Poprzez szereg parametrów i przeprowadzanych na etapie dostosowania metody do wymogów Rozporządzenia BMR, skonstruowana Metoda Kaskady Danych stwarza kompleksowe narzędzie pozwalające na stopniową ewolucję sposobu opracowywania stawek referencyjnych WIBID/WIBOR. W ocenie GPW Benchmark Dokument Konsultacyjny pokazuje, że przeprowadzone analizy ekonomiczne, statystyczne i prawne wskazały ramy, w których poruszać może się Administrator tak, aby przeprowadzić proces dostosowania z zachowaniem ciągłości opracowywania stawek referencyjnych" - czytamy dalej.

Dokument Konsultacyjny oprócz opisu metody prezentuje wyniki wariantu bazowego, które w ocenie GPW Benchmark gwarantują najlepszą implementację Metody Kaskady Danych z punktu widzenia reprezentatywności i stabilności opracowywanych stawek, dodano także.

"Przeprowadzone testy statystyczne symulacji w oparciu o wariant bazowy planowanej zmiany szczegółowych zasad dotyczących opracowywania Danych Wejściowych wskazują przy przyjętym poziomie istotności, na brak podstaw do stwierdzenia materialnych zmian w zakresie przebiegu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR. Odpowiedzi uczestników procesu konsultacyjnego służyć będą zbudowaniu wiedzy na temat oceny planowanej zmiany oraz zebrania informacji i sugestii co do ostatecznego kształtu Metody Kaskady Danych, stanowiącej podstawę wniosku GPW Benchmark o udzielenie zezwolenia na pełnienie funkcji Administratora stawek referencyjnych WIBID i WIBOR" - podano także.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem GPW Benchmark planuje złożyć ww. wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego jako właściwego organu w grudniu 2019 roku. Sugestie i wskazania uczestników procesu konsultacyjnego będą uwzględniane w przyszłości w ramach przeglądu metody, który Administrator zobowiązany jest przeprowadzać co najmniej raz na dwa lata, zaznaczono w informacji.

Na początku sierpnia prezes GPW Benchmark Zbigniew Minda, poinformował, że spółka szykuje się do przejęcia administrowania indeksami giełdowymi od Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) i chce złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zgodę na przejęcie stawek WIBOR i WIBID do końca 2019 r., tak aby administrować nimi od początku przyszłego roku.

Głównym celem przyświecającym organom unijnym podczas prac nad BMR była potrzeba zwiększenia ochrony konsumentów. Realizacji tego postulatu mają przede wszystkim służyć wymogi dotyczące metody wyznaczania wskaźnika referencyjnego oraz objęcie nadzorem nowej kategorii podmiotów, jakimi są administratorzy wskaźników referencyjnych, podkreślił UKNF.

W lutym br. Komitet Stabilności Finansowej odpowiedzialny za nadzór makroostrożnościowy (KSF-M) przesłał do GPW Benchmark stanowisko, w którym wyraził zaniepokojenie tempem dostosowania stawek referencyjnych WIBOR do wymogów rozporządzenia BMR Parlamentu Europejskiego i Rady.

Zadaniem GPW Benchmark jest opracowanie nowego WIBOR-u, spełniającego wymagania rozporządzenie BMR i wynikającego przede wszystkim z transakcji rynkowych, zamiast z deklaracji banków, jak to jest w przypadku dziś stosowanej stawki WIBOR. Obecnie obowiązującego WIBOR-u nie będzie można stosować po 1 stycznia 2020 r.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Tagi: finanse, bankowość, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz