Notowania

chemia
13.08.2019 09:33

Grupa Recykl miała 0,58 mln zł zysku netto, 2,58 mln zł EBITDA w II kw. 2019

Grupa Recykl odnotowała 0,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 0,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Podziel się
Dodaj komentarz

Zysk operacyjny wyniósł 1,15 mln zł wobec 1,45 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 2,58 mln zł wobec 2,66 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi sięgnęły 12,89 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 12,41 mln zł rok wcześniej.

"Niższe wyniki są spowodowane m.in.: czasowym wstrzymaniem pracy zakładu w Chełmie (spadek przychodów o 0,3 mln zł - w związku z realizowaną inwestycją), przesunięciem sezonu handlowego o kilka miesięcy w obszarze najwyżej marżowych granulatów SBR i wysokim stanem zapasów u odbiorców spółki oraz wzrostem niektórych pozycji kosztowych (głównie energia elektryczna i wynagrodzenia, także wynikające ze wzrostu nominalnej liczby pracowników)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W I poł. 2019 r. spółka miała 1,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,07 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży i zrównanych z nimi w wysokości 25,39 mln zł w porównaniu z 24 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 0,22 mln zł wobec 0,12 mln zł zysku rok wcześniej.

"Pierwsza połowa 2019 roku w ujęciu rynkowym i wewnętrznym była dla Grupy Recykl wymagającym okresem, na który wpłynęło kilka przejściowych czynników, rzutujących na nasze wyniki. Jednakże ostatni okres oceniamy pozytywnie z uwagi na sukcesywną realizację kluczowego projektu inwestycyjnego w Chełmie. Obecnie trwa montaż linii technologicznej o wartości ponad 5 mln EUR oraz mają miejsce prace związane z zagospodarowaniem terenu. Późną jesienią chcemy rozpocząć rozruch zakładu, a z początkiem 2020 roku prowadzić w nowym obiekcie standardową działalność operacyjną" - zapowiedział wiceprezes Maciej Jasiewicz, cytowany w komunikacie.

Operacyjne przepływy pieniężne w I półroczu 2019 roku były wyższe o ponad 150% r/r i wyniosły 10,7 mln zł, co stanowi zbliżoną wartość do wyniku całego 2018 roku. To pozwoliło w pewnej części realizować budowę nowego zakładu w Chełmie z własnych środków (w I półroczu br. nakłady inwestycyjne przekroczyły 14 mln zł). Dług finansowy netto wzrósł z 19,7 do 27,3 mln zł i stanowił wykorzystanie części środków kredytowych, podano także.

"Dobra sytuacja płynnościowa umożliwiła nam realizację relatywnie sporej części prac inwestycyjnych ze środków Grupy, choć w bilansie naturalnie widzimy już wzrost zadłużenia kredytowego. W osiągnięciu struktury finansowania pomogła także zakończona pozytywnie emisja akcji, co zaliczamy do sukcesów I półrocza 2019 roku" - dodał Jasiewicz.

Suma bilansowa Grupy istotnie wzrosła i przekroczyła 110 mln zł (po stronie aktywów zidentyfikowano pozycję środków trwałych w budowie w wys. 35,1 mln zł, po stronie pasywów wzrosła skala zadłużenia finansowego oraz bieżącego - co wynika z nakładów na chełmską inwestycję).

"Ostatnie miesiące to także realizacja szeregu istotnych prac przygotowawczych w spółce zależnej Rekoplast Kompozyt. M.in. pracowaliśmy nad dokumentacją produktów (karty techniczne, atesty, badania) i ich recepturami produkcyjnymi oraz polityką cenową. Kontynuowane były także dalsze prace rozwojowe w celu poprawy ich właściwości (podniesienie klasy palności i wzrost samoprzylepności). Dysponujemy już kilkoma własnymi markami, jak Rekosquere, czy Rekoflat HDD" - wskazał także wiceprezes.

Rekoplast Kompozyt kieruje swoją ofertę gumowych wyrobów gotowych do takich branż, jak transport, drogownictwo, sport i budownictwo. W ich ramach prowadzi indywidualne analizy rynkowe i przeprowadza akcje ofertowe, prowadząc sprzedaż hurtową. Jednocześnie trwa budowa relacji z dystrybutorami detalicznymi i hurtowniami. Intencją właścicieli spółki celowej jest rozpoczęcie z początkiem 2020 roku oczekiwanej działalności operacyjnej projektu, podano też w materiale.

Spółki z Grupy Recykl prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, a także oferują usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz w imieniu producentów i importerów opon prowadzą rozliczenia z tytułu opłaty produktowej. Spółka jest notowana na NewConnect od stycznia 2011 r. Grupa miała 52,25 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2018 r.

Tagi: chemia, farmacja, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz