Notowania

MGC Przekroczenie progu 5% w dół przez znaczącego akcjonariusza

Med-Galicja S.A. (dalej "Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia od p. Krzysztofa Bartusia (dalej "Akcjonariusz") o przekroczeniu progu 5% w ogóle liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przekroczenie nastąpiło w wyniku sprzedaży 1 371 585 akcji w dniu 2 stycznia 2019 roku. Z zawiadomienia wynika, że przed transakcją Akcjonariusz posiadał 1 371 585 akcji, które uprawniały do takiej samej liczby głosów i stanowiły 9,260% głosów na walnym zgromadzeniu oraz w kapitale zakładowym Spółki. Wg zawiadomienia Akcjonariusz aktualnie nie posiada akcji Spółki.

Inne komunikaty