Notowania

ADIUVO: strona spółki
11.01.2019, 20:03

ADV Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii O

Zarząd Adiuvo Investments S.A. (Spółka, Emitent) informuje o komunikacje Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) nr ONP/2019/004, w którym wskazano, że zgodnie z decyzją KDPW nr 782/2018, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2019, w dniu 11 stycznia 2019 r. nastąpi rejestracja w KDPW 1.620.000 akcji Spółki oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLADVIV00015".
Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Inne komunikaty