Notowania

KBDOM: strona spółki
28.02.2019, 23:11

KBD Otrzymanie wezwania do zapłaty

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w dniu 28 lutego 2019 r. otrzymał od spółki zależnej Cogilco Polonia sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie (spółka z Grupy kapitałowej Emitenta, pośrednio zależna przez podmiot zależny od Emitenta tj. spółkę Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o.) wezwanie do zapłaty łącznej kwoty 2.617.582,95 PLN wynikającej z zawartych w dniach 4 marca 2015r. oraz 22 grudnia 2014r. pomiędzy stronami umów pożyczek.
Zgodnie z otrzymanym wezwaniem Emitent został zobowiązany do ich zapłaty w terminie 7 dni od ich doręczenia.

Inne komunikaty