Notowania

WOLFSTF: strona spółki
5.03.2019, 16:14

WTF Ogloszenie zwołania NZW

Zarząd spółki Wolfs Technology Fund S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Armii Krajowej 9A/223, 41-506 Chorzów zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000379636 („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się dnia 02.04.2019r. o godzinie 11.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Mirosława Szura przy ul. ul. Graniczna 29/102, 40-017 Katowice.
W załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu NZW, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji oraz o proponowanych zmianach statutu, pełnomocnictwo.

Załączniki

Inne komunikaty