Notowania

WTF Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zagromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Armii Krajowej 9A/223, 41-506 Chorzów zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000379636 („Spółka”), ogłasza o zwołaniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się dnia 27 czerwca 2019r. o godzinie 10.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Mirosław Szura przy ul. ul. Graniczna 29/102, 40-017 Katowice.

Załączniki

Inne komunikaty