Notowania

WOLFSTF: strona spółki
22.07.2019, 7:05

WTF Ogłoszenie o zwołaniu NZWA

Zarząd spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Armii Krajowej 9A/223, 41-506 Chorzów zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000379636 („Spółka”), ogłasza o zwołaniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się dnia 16.08.2019r. o godzinie 10.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Mirosław Szura przy ul. ul. Graniczna 29/102, 40-017 Katowice.

Załączniki

Inne komunikaty