Notowania

KBDOM: strona spółki
12.03.2019, 23:07

KBD Otrzymanie od podmiotu zależnego od Emitenta informacji o wystawionej nocie obciążeniowej

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki zależnej od Emitenta, Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. w restrukturyzacji („KB DOM”), informację o wystawionej na KB DOM przez spółkę z Grupy Kapitałowej Polnord, nocie obciążeniowej na kwotę 511.000,00 zł.
Emitent wyjaśnia, iż przedmiotowa nota obciążeniowa, która wpłynęła do KB DOM w dniu 8 marca 2019r. została uznana, podobnie jak wcześniejsze noty obciążeniowe wystawione przez spółki z Grupy kapitałowej Polnord, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 4 marca br., przez KB DOM jako niezasadna. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż w przypadku stwierdzenia zasadności przedmiotowych not, istnieje duże prawdopodobieństwo niepowodzenia postępowania sanacyjnego, które aktualnie prowadzone jest w KB DOM, Emitent uznał za wskazane przekazanie tej informacji do publicznej wiadomości. O prowadzonym postępowaniu sanacyjnym względem KB DOM Emitent informował w raporcie bieżącym nr 64/2018 z dnia 3 grudnia 2018r.

Inne komunikaty