Notowania

KBDOM: strona spółki
8.05.2019, 22:14

KBD Uzupełnienie do raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2018

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. („Spółka”, „Emitent”) w uzupełnieniu do raportów rocznych za 2018r., jednostkowego oraz skonsolidowanego, opublikowanych przez Spółkę dnia 30 kwietnia 2019r., przekazuje wydane dnia 8 maja 2019r. przez audytora, spółkę PROFIT-TAX AUDIT sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, sprawozdanie z badania sprawozdań finansowych Emitenta i Grupy kapitałowej za rok 2018.

Załączniki

Inne komunikaty