Notowania

KBDOM: strona spółki
25.06.2019, 21:30

KBD Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 25 czerwca 2019r.

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka”, „Emitent”), przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2019 roku:
1/ POLNORD S.A., liczba akcji 3.439.189, liczba głosów 3.439.189, co stanowiło 82,86% głosów na tym Zgromadzeniu oraz 34,65% głosów w ogólnej liczbie głosów. 2/ NEPTUN FIZAN, liczba akcji 528.361, liczba głosów 528.361, co stanowiło 12,73% głosów na tym Zgromadzeniu oraz 5,32% głosów w ogólnej liczbie głosów.

Inne komunikaty