Notowania

MEDICALG: strona spółki
26.06.2019, 14:34

MDG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 26 czerwca 2019 roku

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na 26 czerwca 2019 r. („Walne Zgromadzenie”) dysponowali 2 002 842 akcjami i głosami, stanowiącymi 55,53% kapitału zakładowego oraz wszystkich głosów.
Co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu posiadali: 1.Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 448 586 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 22,40%, udział w ogólnej liczbie głosów - 12,44%; 2.Marek Dziubiński – 400 000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 19,97%, udział w ogólnej liczbie głosów - 11,09%; 3.Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” – 391 000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 19,52%, udział w ogólnej liczbie głosów - 10,84%; 4.Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny – 193 863 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 9,68%, udział w ogólnej liczbie głosów - 5,38%; 5.New Europe Ventures LLC – 151 195 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 7,55%, udział w ogólnej liczbie głosów - 4,19%; 6.BIB Seed Capital S.A. – 148 122 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 7,40%, udział w ogólnej liczbie głosów - 4,11% 7.Government of Norway – 134 803 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 6,73%, udział w ogólnej liczbie głosów - 3,73%;

Inne komunikaty