Notowania

BLU Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na ZWZ Blumerang Investors S.A. w dniu 28.06.2019r.

Zarząd Blumerang Investors S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2019 roku:
1. Moonrock Enterprise S.A. z siedzibą w Poznaniu, której przysługiwały 8.090.187 głosów na ZWZ, które stanowiły 100 % na ZWZ i które stanowiły 84,27 % udziału w ogólnej liczbie głosów

Inne komunikaty