Trwa ładowanie...
bEhUGGlN

Notowania

ATONHT: strona spółki
8.08.2019, 15:04

ATO ZWZ - akcjonariusze powyżej 5%

Zarząd spółki ATON-HT S.A. ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 08 sierpnia 2019 roku:
1. Robert Barczyk: 2 396 841 akcji zwykłych, 300 000 akcji serii A. Liczba przysługujących głosów 2 996 841 , co daje 36,54% głosów zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowi 14,83% w ogólnej liczbie głosów. 2. Maciej Kowalski: 2 200 000 akcji zwykłych. Liczba przysługujących głosów 2 200 000, co daje 26,82% głosów zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowi 10,89% w ogólnej liczbie głosów. 3. Wieńczysław Słapa: 985 000 akcji zwykłych. Liczba przysługujących głosów 985 000 co daje 12,01% głosów zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowi 4,88% w ogólnej liczbie głosów. 4. Sławomir Świda: 658 559 akcji zwykłych. Liczba przysługujących głosów 658 559, co daje 8,03% głosów zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowi 3,26% w ogólnej liczbie głosów. 5. Zbigniew Falkowski: 600 000 akcji zwykłych. Liczba przysługujących głosów 600 000, co daje 7,31% głosów zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowi 2,97% w ogólnej liczbie głosów.

Inne komunikaty

bEhUGGmv