Notowania

MEDICALG: strona spółki
13.08.2019, 17:15

MDG Rejestracja zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 13 sierpnia 2019 roku powziął informację o dokonaniu w dniu 13 sierpnia 2019 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, wpisu zmiany Statutu Spółki na podstawie uchwały nr 24/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z dnia 26 czerwca 2019 roku polegającej na uchyleniu §8 Statutu Spółki.
Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający wyżej wymienioną zmianę, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty