Notowania

FALCON: strona spółki
27.09.2019, 13:33

FLG Zawarcie umowy na preprodukcję gry

Zarząd Falcon Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że zawarł w dniu 27.09.2019 r. umowę z Mumba Studio z siedzibą w Warszawie ("Twórca"), na podstawie której Twórca zobowiązuje się do przygotowania preprodukcji gry "Party Crashers Simulator" w wersji na PC.
W przypadku pozytywnego odzewu graczy gra zostanie wdrożona do pełnej produkcji. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty