Notowania

ACTION: strona spółki
1.10.2019, 17:14

ACT Zatwierdzenie spisu wierzytelności przez Sędziego - komisarza

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2018 Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 01 października 2019 r. powziął wiadomość o wydaniu w dniu 11 września 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowienia mocą którego Sędzia – komisarz, na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, zatwierdził drugi uzupełniający spis wierzytelności złożony przez Zarządcę w dniu 25 października 2018 r.

Inne komunikaty