Trwa ładowanie...
bDzAxpCd

Notowania

ABCDATA: strona spółki
4.10.2019, 21:21

ABC Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 04 października 2019 roku

Zarząd Vicis New Investments S.A. („Spółka”) informuje, że zgodnie z listą obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („NWZ”) w dniu 04 października 2019 roku następujący akcjonariusz posiadał co najmniej 5% głosów na NWZ:
MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. łącznie wykonywała prawo głosu z 122.594.550 akcji, z których przysługiwało jej 122.594.550 głosów na NWZ, co stanowiło 100% głosów na NWZ (zgodnie bowiem z art. 364 §2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka, posiadająca 2.672.349 akcji własnych, stanowiących w zaokrągleniu 2,13% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, podczas NWZ nie wykonywała prawa głosu z akcji własnych) oraz stanowi 97,87% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Inne komunikaty

bDzAxpCL