Trwa ładowanie...
bEhUMFNN

Notowania

ATONHT: strona spółki
16.10.2019, 14:52

ATO zwołanie zgromadzenia wierzycieli

Zarząd spółki ATON-HT S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 15 października 2019 r. doręczone zostało do siedziby Spółki postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w przyśpieszonym postepowaniu układowym Emitenta w przedmiocie wyznaczenia terminu zgromadzenia wierzycieli.

Inne komunikaty

bEhUMFOv