Notowania

ACTION: strona spółki
27.11.2019, 13:53

ACT Prawomocność wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie decyzji Dyrektora Urzędu Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 13 marca 2019 r. Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent), informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o uprawomocnieniu się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2019 r. uchylającego w całości decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 14 marca 2018 r. i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania. Powyższe orzeczenie zapadło w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług za styczeń i luty 2013 r., a zawarte w nim prawomocne rozstrzygnięcie oznacza, że postępowanie będzie prowadzone ponownie przez organy administracji skarbowej.

Inne komunikaty