Trwa ładowanie...
bDzWqdYl

Notowania

CTE: strona spółki
21.04.2020, 15:17

CTE CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (5/2020) Wartość sprzedaży - dane o działalności handlowej Cenospheres Trade & Engineering S.A. w I kwartale 2020 r.

Zarząd Cenospheres Trade & Engineering S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") podaje do publicznej wiadomości Informacje na temat działalności handlowej Emitenta.
Wartość sprzedaży zrealizowanej przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. wyniosła 717 474,38 zł. Jednocześnie Emitent informuje, że zaprzestaje dalszego przekazywania informacji o sprzedaży kwartalnej w formie raportów bieżących, a niniejszy raport jest ostatnim tego rodzaju raportem. Wszystkie dane o działalności handlowej za kolejne okresy będą zawarte wyłącznie w sprawozdaniach finansowych.”

Inne komunikaty

bDzWqdYT