Trwa ładowanie...
Notowania
CTE: strona spółki
21.07.2020, 16:54

CTE Otrzymanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Zarząd Cenospheres Trade & Engineering Spółka Akcyjna (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 21 lipca 2020 r. Emitent otrzymał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydanym dnia 29 czerwca 2020 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy na skutek pozwu wniesionego przez jednego z wierzycieli Spółki.
W wyżej wymienionym nakazie zapłaty Sąd nakazuje Emitentowi zapłatę z kwoty 88 744,80 euro PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 18 lutego 2020 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 11 956,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 7.200,00 PLN tytułem kosztów zastępstwa w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu albo wniesienie zarzutów w tym czasie. Wierzytelność objęta ww. nakazem została ujęta w propozycjach układowych złożonych przez Emitenta jako załącznik do wniosku o otwarcie przyspieszonego postepowania układowego.

Inne komunikaty