Trwa ładowanie...
bEEhMmWJ
Notowania
CTE: strona spółki
24.09.2020, 16:40

CTE Otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu

Spółka Cenospheres Trade & Engineering SA. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000454474, NIP 5252553273 , REGON 146587667, informuje, iż zgodnie z ogłoszeniem w Internetowym Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 24 września 2020 roku, otworzyła postępowanie o zatwierdzenie układu prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2019 r., poz. 243 ze zm.) oraz art 15 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1086).
Na nadzorcę układu wyznaczono doradcę restrukturyzacyjnego Gawła Jarosińskiego (nr licencji 443), ul. Wilanowska 8 lok. 3, 00-422 Warszawa. Dniem układowym jest 21 września 2020 r. Powyższa informacja została zamieszczona w dniu 24 września 2020 roku w Internetowym Monitorze Sądowym i Gospodarczym Numer 187/2020 (6077) z 24 września 2020 r. Pozycja 49274 - Ogłoszenia wymagane przez Prawo Restrukturyzacyjne.

Inne komunikaty

bEEhMmXr