Trwa ładowanie...

Notowania

ACTION: strona spółki
20.10.2020, 16:34

ACT Decyzja ustalająca wysokość odszkodowania za prawo własności nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi S-7

Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 20.10.2020 r., doręczona została Spółce decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 5.10.2020 r. ustalająca wysokość należnego Emitentowi odszkodowania w kwocie 1 834 068,00 zł. (powiększonej o kwotę 91 703,40 zł., stanowiącą 5% kwoty odszkodowania na podstawie art. 18 ust. 1 e ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych) za prawo własności nieruchomości położonej w powiecie piaseczyńskim, gminie Lesznowola, obrębie 0033 - Zgorzała, oznaczonej jako działki nr 83/1 o pow. 0,0084 ha (wydzielona z dz. ew. nr 83), nr 88/2 o pow. 0,0264 ha (wydzielona z dz. ew. nr 88/1), nr 89/2 o pow. 0,0303 ha, nr 89/4 o pow. 0,0021 ha (wydzielone z dz. ew. nr 89/1) oraz w obrębie 0032 - Zakłady Zamienie oznaczonej jako działki ew. nr 3/1 o pow. 0,2170 ha i nr 3/2 o pow. 0,0386 ha (wydzielone z dz. ew. nr 3), przeznaczonej na realizację inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek „A” od węzła „Lotnisko” (bez węzła) do węzła „Lesznowola” (z węzłem) […]”
Emitent informuje, że powyższa nieruchomość znajduje się na obrzeżach kompleksu biurowo-magazynowego Spółki pod adresem jej siedziby i jej wywłaszczenie nie będzie miało wpływu na prowadzoną przez nią działalność gospodarczą. Budowa drogi ekspresowej S-7 w bezpośredniej lokalizacji centrum biznesowego Spółki z pewnością przyczyni się do lepszego skomunikowania Emitenta z kontrahentami. Powyższa decyzja nie jest ostateczna.

Inne komunikaty