Trwa ładowanie...
bDTrHCHp

Notowania

ACTION: strona spółki
22.02.2021, 11:40

ACT Rejestracja przez Sąd zmiany w nazwie Emitenta.

Zarząd ACTION S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany w nazwie Spółki polegającej na wykreśleniu oznaczenia „w restrukturyzacji”. W związku z tym, z dniem 22.02.2021 r., firma Emitenta ponownie brzmi: ACTION Spółka Akcyjna.
Powyższa zmiana jest wynikiem prawomocnego zakończenia w dniu 15.12.2020 r. postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec Spółki, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 47/2020 z 17.12.2020 r. Podstawą wpisu zmiany w nazwie Spółki w rejestrze przedsiębiorców było prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu z dnia 7.08.2020 r., zgodnie z art. 169 ustawy Prawo restrukturyzacyjne i tym samym rejestracja ta nie wymagała zmiany Statutu Spółki.

Inne komunikaty

bDTrHCHX