Trwa ładowanie...
bEaeiSyd

Notowania

ACTION: strona spółki
31.03.2021, 23:40

ACT Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku

Zarząd ACTION S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 31.03.2021 r. sporządził wniosek wraz z uzasadnieniem dotyczący podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 185 890 719,62 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt dwa grosze) zł poprzez przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy Spółki.
W opinii Zarządu zasadnym jest by wypracowany zysk został przeznaczony właśnie na kapitał zapasowy. Mając w szczególności na uwadze konieczność regulowania zobowiązań wobec wierzycieli w ramach układu a także aktualną sytuację związaną z COVID – 19, Zarząd zabezpiecza odpowiednie środki pieniężne w ramach kapitałów własnych.

Inne komunikaty

bEaeiSyL