Trwa ładowanie...
bDXWtarV

Notowania

ACTION: strona spółki
1.04.2021, 11:31

ACT Zakończenie współpracy w obrębie spółki zależnej Emitenta. Przejęcie projektu przez Spółkę.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2020 z dnia 18.08.2020 r., Zarząd ACTION S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym, 1.04.2021 r., Aneksu do Umowy Inwestycyjnej z MW ASSET MANAGEMENT S.A. z siedzibą w Krakowie oraz spółkami zależnymi tego podmiotu: MW MANAGEMENT AND CLAIMS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i CENTER ZOO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, uzgadniającego wcześniejsze zakończenie współpracy handlowej i inwestycyjnej w obrębie spółki zależnej ACTIVEBRAND Sp. z o.o. oraz samodzielne kontynowanie projektu w obrębie sklepu internetowego krakvet.pl przez Emitenta.
W ramach powyższych uzgodnień Spółka kupiła od MW ASSET MANAGEMENT S.A. z siedzibą w Krakowie 240 udziałów o łącznej wartości nominalnej 24.000 zł. w kapitale zakładowym spółki zależnej ACTIVEBRAND Sp. z o.o., za cenę 100.080 zł. W związku z tą transakcją Emitent posiada obecnie 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej ACTIVEBRAND Sp. z o.o. Jednocześnie Emitent podjął decyzję, że z wykorzystaniem przysługujących mu praw własności intelektualnej, samodzielnie i bezpośrednio będzie kontynuował działalność gospodarczą w obrębie sklepu internetowego krakvet.pl. W ocenie Spółki, powyższa decyzja pozwoli na usprawnienia organizacyjne, obniżenie kosztów operacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności projektu na rynku artykułów dla zwierząt.

Inne komunikaty

bDXWtasD