Trwa ładowanie...
bETLtTCJ
Notowania
MEDICALG: strona spółki
15.06.2021, 19:03

MDG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 15 czerwca 2021 r.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na 15 czerwca 2021 r. („Walne Zgromadzenie”) dysponowali 2 462 788 akcjami i głosami, stanowiącymi 56,91 % kapitału zakładowego oraz wszystkich głosów.
Co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu posiadali: 1. The Miri Strategic Emerging Markets Fund LP – 518 038 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 21,03 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 11,97%; 2. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” – 515 689 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 20,94 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 11,92 %; 3. Marek Dziubiński – 480 000 akcji i głosów, udział w licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 19,49 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 11,09 %; 4. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 448 586 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 18,21 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 10,37 %; 5. New Europe Ventures LLC – 151 195 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 6,14 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 3,49 %; 6. Government of Norway – 147 642 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 5,99 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 3,41 %.

Inne komunikaty

bETLtTDr