Trwa ładowanie...
bEUlrTCJ
Notowania
MEDICALG: strona spółki
15.06.2021, 19:29

MDG Powołanie Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) powołało z dniem 27 czerwca 2021 roku w skład Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. nowej kadencji trwającej 3 lata następujące osoby:
- Pana Marka Dziubińskiego, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, - Pana Michała Wnorowskiego, powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, - Pana Marka Tatara do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, - Pana Stanisława Borkowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, - Panią Annę Sobocką do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, - Pana Brandona von Tobel do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, - Pana Martina Jasinskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Życiorysy zawodowe nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej obejmujące posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej stanowią załączniki do niniejszego raportu. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami żaden z nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jako członek organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bEUlrTDr