Trwa ładowanie...
bFfjgVaZ
Notowania

PFG Informacja o uzyskaniu decyzji – pozwolenie na użytkowanie inwestycji pn. Apartamenty nad Wartą w Luboniu

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 2 listopada 2021 roku powziął informację o uzyskaniu przez spółkę zależną PHI Development sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („Spółka zależna”) pozwolenia na użytkowanie dla I etapu inwestycji pn. Apartamenty nad Wartą w Luboniu (dalej: Apartamenty nad Wartą Etap I), polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, składających się z 56 lokali mieszkalnych oraz parkingów, dróg wewnętrznych, kanalizacji deszczowej i wewnętrznej instalacji gazowej. Inwestycja zlokalizowana jest w Luboniu k. Poznania, przy ul. Kajakowej. Spółka Prefa Group S.A. była generalnym wykonawcą inwestycji. W dniu 13 kwietnia 2021 r. Emitent pozyskał umowę o wartości 3,5 mln zł netto, która zawarta została z PHI Development Sp. z o.o., na dokończenie ww. inwestycji. W dniu 27 lipca 2021 r. PHI Development Sp. z o. o. stała się spółką zależną od Emitenta, poprzez zakup przez Prefa Group S.A. 95 udziałów w spółce. O nabyciu udziałów spółki PHI Development sp. z o.o. Emitent informował w Raporcie Bieżącym ESPI nr 39/2021 w dniu 27 lipca 2021 roku. Realizowany przychód ze sprzedaży lokali, na mocy podpisanych umów wynosi 15.398.923 zł brutto.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty

bFfjgVbH