Trwa ładowanie...
Notowania
TRANSPOL: strona spółki
20.12.2021, 17:12

TRN Informacja o zmniejszeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji

Zarząd Trans Polonia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2021 r. otrzymał zawiadomienie od Syntaxis II Luxembourg Capital S.À.R.L. z siedzibą w Luksemburgu („Syntaxis”) dotyczące zmiany w ogólnej liczbie głosów.
Syntaxis zawiadamia w nim o transakcji zbycia 2.281.378 akcji Spółki odpowiadających ok. 9,99% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.281.378 głosów w Spółce, co odpowiada ok. 9,00% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zbycie wskazanych powyżej akcji Spółki nastąpiło w wyniku zawarcia w dniu 16 grudnia 2021 r. oraz rozliczenia w dniu 17 grudnia 2021 r. pakietowych transakcji zbycia akcji Spółki („Transakcje Pakietowe”). Przed rozliczeniem Transakcji Pakietowych Syntaxis posiadał 2.281.378 akcji Spółki stanowiących ok. 9,99% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 2.281.378 głosów w Spółce co stanowiło ok. 9,00% ogólnej liczby głosów w Spółce. Po rozliczeniu Transakcji Pakietowych Syntaxis nie posiada akcji Spółki. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty