Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
FARM51: strona spółki
28.12.2021, 12:59

F51 Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach ("Emitent", "Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 27 grudnia 2021 r. zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE przez Pana Andrzeja Wojno – Członka Rady Nadzorczej Emitenta w związku z nabyciem, a następnie zbyciem przez niego 450 akcji Emitenta w drodze transakcji dokonanych w dniu 23 grudnia 2021 r. na rynku NewConnect
Pełna treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty