Trwa ładowanie...
Notowania
EKIOSK: strona spółki
28.12.2021, 14:47

EKS Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii F na rynku NewConnect.

Zarząd E-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż w związku z podjęciem przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 20 grudnia 2021 r. uchwały nr 1302/2021 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect 7.397.000 akcji serii F Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w dniu 28 grudnia 2021 r. do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został złożony wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania tych akcji w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Proponowany termin pierwszego notowania został wskazany na 10 stycznia 2022 r.

Inne komunikaty