Trwa ładowanie...
Notowania
MEDICALG: strona spółki
26.04.2022, 18:12

MDG Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2022 roku Spółka powzięła informację o rezygnacji z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki przez Pana Grzegorza Janasa z dniem 30 kwietnia 2022 r.. Pan Grzegorz Janas jako powód złożonej rezygnacji wskazał przyczyny osobiste.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty