Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Rejestracja spółki zależnej Osada za Lasem 6 sp. z o.o.

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 04 maja 2022 r. powziął informację o zarejestrowaniu spółki zależnej Osada za Lasem 6 sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (dalej: Spółka zależna), która w związku z posiadaniem przez Spółkę większościowego udziału w kapitale zakładowym włączona zostanie do struktury Grupy Kapitałowej Emitenta.
Kapitał zakładowy Osada za Lasem 6 sp. z o.o. wynosi 5.000,00 zł i dzieli się na 100 równych udziałów. Emitent dokonał objęcia 95 udziałów Spółki zależnej o łącznej wartości nominalnej na poziomie 4.750,00 zł, co stanowi 95% udziału w kapitale zakładowym oraz 95% udziału w głosach na Zgromadzeniu Wspólników Spółki zależnej. Prezesem Zarządu Spółki zależnej jest Jakub Suchanek, który jednocześnie pełni rolę Prezesa Zarządu Emitenta, Członkiem Zarządu Spółki zależnej jest Pani Danuta Senger, która jednocześnie pełni rolę Wiceprezes Zarządu Emitenta. Spółka zależna została utworzona w celu realizacji przez Grupę Kapitałową Emitenta inwestycji polegającej na wzniesieniu i oddaniu do użytkowania budynków mieszkalnych kolejnych etapów inwestycji pn. "Osada za Lasem" w Chwałkówku. Dodatkowo Zarząd Prefa Group S.A. informuje, iż nastąpiła zmiana nazwy spółki Sołacz City sp. z o.o. na Osada za Lasem 4 sp. z o.o. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty