Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
FARM51: strona spółki
1.06.2022, 14:08

F51 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Farm 51 Group S.A. na dzień 28 czerwca 2022 roku

Zarząd Emitenta The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniej-szym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 28 czerwca 2022 roku, na godzinę 12:00, przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15, 44-102 Gliwice.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Załączniki: 1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2/ Projekty uchwał na ZWZ 3/ Wzór formularza

Załączniki

Inne komunikaty