Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Uiszczenie kolejnej płatności na rzecz umowy dotyczącej zakupu linii do prefabrykacji dla budowanego zakładu przemysłowego produkcji prefabrykowanych elementów żelbetowych dla branży budownictwa mieszkaniowego przez spółkę zależną Prefa - Bud Sp. z. o. o. Sp. k

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu "Emitent", "Spółka", w nawiązaniu do raportu ESPI 41/2022 z dnia 13 maja 2022 roku, informuje, iż w dniu 6 czerwca 2022 r. Spółka Prefa - Bud Sp. z. o. o. Sp. k. (dalej: Spółka zależna, Kupujący) uiściła na zakup i dostawę maszyn oraz urządzeń zakładu prefabrykatów, kolejną płatność w wysokości 400.000,00 Euro.
Wartość umowy wynosi 2.000.000,00 Euro i obejmuje zakup linii do produkcji prefabrykatów betonowych, w szczególności przeznaczonych do budownictwa mieszkaniowego, w tym automatycznej linii do produkcji zbrojenia, automatycznych mieszalników do betonu, urządzeń recyklingowych i dźwigowych, układu ogrzewania, przenośników taśmowych, wózka widłowego. W dniu wczorajszym na poczet ceny zakupu Spółka zależna uiściła kwotę 400.000,00 Euro, stanowiącą trzecią płatność za przedmiot umowy. Pozostała wartość ceny zakupu w kwocie 850.000,00 Euro zostanie uiszczona do dnia 05.09.2022 r. Przedmiotowa linia do prefabrykacji użytkowana będzie w nowobudowanej hali produkcyjnej, która zlokalizowana będzie na zakupionym przez Spółkę zależną gruncie w miejscowości Komorniki gmina Kleszczewo pod Poznaniem. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości. Zdaniem Zarządu Emitenta inwestycja ta jest niezbędna dla dalszego dynamicznego rozwoju Grupy Kapitałowej.

Inne komunikaty