Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

TRN Opinia Rady Nadzorczej w sprawie dywidendy

Zarząd Spółki Trans Polonia spółka akcyjna z siedzibą w Tczewie ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 9 czerwca 2022 r. podjęła uchwałę w sprawie wniosku Zarządu, który został wskazany w raporcie 6/2022 dotyczącym uchwały Zarządu z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki rekomendacji przeznaczenia zysku:
- jednostkowego netto wypracowanego w 2021 roku, w wysokości 1.730.440,66 zł, - z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych) w wysokości 710.465,60 zł, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto z działalności spółki Trans Polonia S.A. za rok obrotowy 2021. Rada Nadzorcza przychyla się do wniosku Zarządu, aby zysk netto w kwocie 2.440.906,26 zł przeznaczyć na dywidendę. Zarząd Spółki przedłoży ocenę wniosku wraz z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki Walnemu Zgromadzeniu. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku netto za rok 2021 podejmie Zwyczaje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 29 czerwca 2022 r

Inne komunikaty