Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Zawarcie aneksu do umowy ramowej z dnia 8 lutego 2022 r.

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej: Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu ESPI 16/2022 niniejszym informuje, iż w dniu 21 czerwca 2022 r. pomiędzy Emitentem a Jakubem Suchankiem działającym pod firmą Jakub Suchanek Germainvest (dalej: Pożyczkodawca) zawarto aneks do umowy ramowej pożyczki z dnia 8 lutego 2022 r.
Aneks przewiduje, iż w okresie roku od zawarcia umowy ramowej, Pożyczkodawca udzieli na rzecz Emitenta finansowania w formie pożyczek o łącznej wartości nieprzekraczającej 20 milionów złotych. Poszczególne transze pożyczek wypłacane będą zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w zależności od aktualnych potrzeb kapitałowych Emitenta, wynikających z konieczności finansowania działań związanych z rozwojem działalności dotyczącej projektów deweloperskich realizowanych przez Grupę Kapitałową Emitenta. Zarząd Emitenta informuje ponadto, iż informacje dotyczące aktualnego stanu udzielonych pożyczek na rzecz Emitenta w wyniku realizacji umowy ramowej są przekazywane przez Emitenta w publikowanych raportach okresowych. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na wartość finansowania, a także z uwagi na to, że Pan Jakub Suchanek pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta oraz jednocześnie działa pod firmą Jakub Suchanek Germainvest. W opinii Emitenta informacja ta może mieć istotne znaczenie dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty