Trwa ładowanie...
Notowania

MDG Korekta raportu bieżącego 42/2022 dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 42/2022. Korekta raportu dotyczy:
- liczby akcji i głosów Government of Norway reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. zamiast 147 642 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 5,90 %, udział w ogólnej liczbie głosów 2,96 %.powinno być 143 642 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 5,91 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 2,88 %; - procentowanego określenia udziału reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcji Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny w ogólnej liczbie głosów w kapitale zakładowym, tj. zamiast 12,23 % powinno być 11,20%. Poniżej treść poprawionego raportu bieżącego: „Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na 30 czerwca 2022 r. („Walne Zgromadzenie”) dysponowali 2 430 070 akcjami i głosami, stanowiącymi 48,83 % kapitału zakładowego oraz wszystkich głosów. Co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu posiadali: 1.Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” – 721 689 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 29,69 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 14,50 %; 2.Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 557 684 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 22,94 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 11,20 %; 3.The Miri Strategic Emerging Markets Fund LP – 520 238 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 21,40 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 10,45 %; 4.Marek Dziubiński – 485 556 akcji i głosów, udział w licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 19,98 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 9,76 %; 5.Government of Norway – 143 642 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 5,91 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 2,88 %.”

Inne komunikaty