Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
FARM51: strona spółki
23.09.2022, 13:33

F51 Zmiana partnera w zakresie wydania gry World War 3

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Emitent", „Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu 23 września 2022 r. umowy przeniesienia („Cesja”) ze spółki MY.COM B.V. z siedzibą w Amsterdamie(„MY.GAMES”) na spółkę GRN+LTD z siedzibą na Cyprze („GRN+”) praw i obowiązków partnera Spółki wynikających z umowy o współpracy, o której zawarciu Emitent informował w drodze raportu ESPI nr 16/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. („Umowa”). W wyniku Cesji doszło do zmiany partnera wspierającego rozwój marki WW3 odpowiedzialnego za wydanie, dystrybucję i marketing gry World War 3. Emitent, tak jak dotychczas, będzie odpowiedzialny za development gry World War 3, zachowując pełną kreatywną kontrolę nad grą.
GRN+ przejmuje wszystkie dotychczasowe prawa i obowiązki MY.GAMES ze skutkiem od dnia Cesji. Powyższe oznacza konieczność wykonania przez GRN+ wszystkich powinności MY.GAMES wynikających z dotychczasowej Umowy. Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że MY.GAMES będzie uczestniczyło od strony technologicznej we wspieraniu merytorycznym rozwoju gry World War 3, jednak już nie jako wydawca gry. Dodatkowo, w celu zapewnienia niezakłóconego procesu dalszych prac nad rozwojem WW3, uzgodniono stosowny okres przejściowy w celu przekazania technicznego gry World War 3 i wiedzy na jej temat przez MY.GAMES na rzecz GRN+. Zarząd Emitenta wskazuje, że udział Emitenta w zysku z dystrybucji gry World War 3, zgodnie z postanowieniami Cesji, uzależniony jest od uruchomienia otwartych testów wersji beta gry („OBT”), co jest planowane w terminie do końca września 2022 r., przy czym konkretna data uruchomienia OBT zostanie przekazana do wiadomości publicznej w drodze stosownego raportu ESPI. Uruchomienie OBT wiązać się będzie jednocześnie z uruchomieniem gry World War 3 w modelu dystrybucji free-to-play, z zawieszeniem sprzedaży pakietów przedpremierowych. Po uruchomieniu OBT, gra będzie dostępna dla wszystkich, którzy ją zainstalują, umożliwiając graczom dostęp do nowej zawartości i innych aktualizacji planowanych do przeprowadzenia w najbliższej przyszłości.

Inne komunikaty