Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ALTUS: strona spółki
16.11.2022, 17:19

ALI Uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację

Zarząd Altus S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 13/2022 z dnia 10 października 2022 roku, iż w dniu 16 listopada 2022 roku, podmiot zależny od Spółki- Rockbridge TFI S.A. doręczona została decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 listopada 2022 roku w przedmiocie wyrażenia zgody na koncentrację w całości uwzględniająca żądanie Rockbridge TFI S.A. w zakresie wydania zgody na połączenie przez przeniesienie całego majątku spółki Nationale Nederlanden Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przemysłowej nr 26, 00-450 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem nr KRS: 0000181644, REGON: 015610511, NIP: 1070000046 na Rockbridge TFI S.A.

Inne komunikaty