Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
FARM51: strona spółki
21.12.2022, 11:43

F51 Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach ("Emitent", "Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 20 grudnia 2022 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE przez Pana Andrzeja Wojno – Członka Rady Nadzorczej Emitenta w związku z dokonaną przez Pana Andrzeja Wojno transakcją nabycia łącznie 614 akcji Emitenta w drodze transakcji dokonanych w dniu 19 grudnia 2022 roku na rynku NewConnect
Pełna treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty