Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Wykup i umorzenie obligacji serii C

Zarząd Prefa Group S.A. (dalej również "Spółka" lub Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2023 z dnia 24 stycznia 2023 roku informuje, że w dniu 02 lutego 2023 roku Emitent dokonał wykupu od 8.200 sztuk obligacji serii C. Odsetki za ostatni okres odsetkowy wypadający w dniach 19.10.2022- 19.01.2023r. zostały wypłacone w dniu 25 stycznia 2023 roku.
W raporcie ESPI nr 2/2023 z dnia 24 stycznia 2023 roku Emitent przekazał informację o niedokonaniu w terminie wykupu od 8.200 sztuk obligacji serii C wraz odsetkami za ostatni okres odsetkowy wypadający w dniach 19.10.2022- 19.01.2023r. Zaistniałe opóźnienie w wypłacie należnych świadczeń miało charakter incydentalny i było spowodowane późniejszym terminem osiągnięcia przyszłego przychodu, niż pierwotnie zakładany. Jednocześnie Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby podobne sytuacje nie miały miejsca w przyszłości. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty