Trwa ładowanie...
Notowania
INGBSK: strona spółki
27.02.2023, 14:06

ING Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok.

W powiązaniu z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 4/2023 z 22 lutego 2023 roku, Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego oraz raportu rocznego Banku za 2022 rok. Publikacja nastąpi 17 marca 2023 roku. Pierwotnie termin był wyznaczony na 10 marca 2023 roku, o czym Bank informował w raporcie bieżącym nr 24/2022 z 23 listopada 2022 roku.
Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).

Inne komunikaty