Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
FARM51: strona spółki
25.05.2023, 17:01

F51 Zawarcie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy z All in! Games S.A. dotyczącej wydania gry “Chernobylite”

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 25/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku (dot. zawarcia ostatecznej umowy z All in! Games S.A. dotyczącej wydania gry “Chernobylite”), niniejszym informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym porozumienia (dalej: „Porozumienie”) z All in! Games S.A. z siedzibą w Krakowie („All in! Games”) w przedmiocie rozwiązania łączącej strony umowy wydawniczej, której przedmiotem była współpraca wydawnicza All in! Games oraz Emitenta w zakresie wydania, dystrybucji oraz promocji gry Chernobylite (dalej: „Gra”) (dalej: „Umowa wydawnicza”).
Z dniem zawarcia Porozumienia wszelkie prawa, licencje oraz zgody udzielone na podstawie zawartej Umowy wydawniczej wracają do Emitenta. W terminie 60 dni od dnia zawarcia Porozumienia, Strony rozpoczną negocjacje dotyczące ustalenia warunków rozliczania przychodów uzyskanych z tytułu dystrybucji Gry po rozwiązaniu Umowy wydawniczej oraz będą dążyć do zawarcia dodatkowego porozumienia regulującego kwestie finansowe. Zawarte Porozumienie rozwiązało wyłącznie łączącą Strony Umowę wydawniczą, natomiast wszelkie inne oświadczenia złożone przez All in!Games dotyczące m.in. zobowiązań do zapłaty na rzecz Emitenta czy złożonych zabezpieczeń zachowują swą ważność.

Inne komunikaty