Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
FARM51: strona spółki
1.06.2023, 17:20

F51 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Farm 51 Group S.A. na dzień 28 czerwca 2023 r.

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach [„Emitent”, „Spółka”] niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta [„ZWZ”] na dzień 28 czerwca 2023 ro-ku, na godzinę 12:00 pod adresem siedziby Spółki, przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15, 44-102 Gliwice.
W załączeniu: 1. pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, 2. projekty uchwał na ZWZ, 3. wzór pełnomocnictwa, 4. wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika, 5. informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce, 6. klauzula informacyjna RODO na ZWZ.

Załączniki

Inne komunikaty